Rotary club Žalec - District 1912

Osnovne informacije

 • Poštni naslov: Rimska cesta 98/A, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

 • e-naslov: info@rotary-zalec.si

 • TRR: SI56 0510 08015110 167

 • Ustanovitev: 19. 4. 2005

 • Sprejem v RI: 8. 10. 2005

 • RI No.: 69841

 • Predsednik: Darjo Pungartnik

 • Sekretar: Jožef Kočevar

 • Srečanja:

  Hotel A, Mala Pirešica 20, 3301 Petrovče, Ponedeljek (Mondays), ob 20.30h

Preizkus štirih vprašanj
Predsednik Rotary Internationala 1954/55, Herb Taylor, je uvedel tako imenovani preizkus štirih vprašanj. Sporočilo tega preizkusa morajo poznati vsi Rotarijci in mu slediti. 
 Kadar Rotarijec o čem razmišlja, ali naj to naredi ali ne, se mora vselej vprašati:

1. Ali je prav?

2. Ali je pošteno do vseh vpletenih?

3. Ali bo krepilo prijateljstvo in pripravljenost na nesebično delovanje?

4. Ali bo koristilo vsem udeleženim?