Rotary club Žalec - District 1912

Osnovne informacije

  • Poštni naslov: Rimska cesta 98/A, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

  • e-naslov: info@rotary-zalec.si

  • TRR: SI56 0510 08015110 167

  • Ustanovitev: 19. 4. 2005

  • Sprejem v RI: 8. 10. 2005

  • RI No.: 69841

  • Predsednik za leto 2023/2024: Blanka Nerad

  • Sekretar za leto 2023/2024: Jožef Kočevar

  • Srečanja: Hotel A, Mala Pirešica 20, 3301 Petrovče, Ponedeljek (Mondays), ob 20.30h

Preizkus štirih vprašanj
Predsednik Rotary International 1954/55, Herb Taylor, je uvedel tako imenovani preizkus štirih vprašanj. Sporočilo tega preizkusa morajo poznati vsi Rotarijci in mu slediti. 


Kadar Rotarijec o čem razmišlja, ali naj to naredi ali ne, se mora vselej vprašati:
1. Ali je prav?

2. Ali je pošteno do vseh vpletenih?

3. Ali bo krepilo prijateljstvo in pripravljenost na nesebično delovanje?

4. Ali bo koristilo vsem udeleženim?